Prezentele clauze sunt valabile pentru afacerile comerciale desfășurate de SC WELL-SLEEP SRL, sediu social: Prel. Ghencea, nr. 279, et. 5, ap. 51, sect 6, C.P. 61703, București. Date de identificare: CIF: 41531913, Nr. ord. reg. com: J40/10865/2019, Mobil: 0742949596, Email: office@wls.ro

Obiectul Contractului

Obiectul contractului îl constituie produsul cu privire la care v-ați exprimat opțiunea de a-l  cumpăra, prin lansarea unei comenzi, comanda care v-a fost confirmată ulterior de către societate. Produsul/produsele are/au caracteristicile menționate de către societate pe pagina web.

Prețul Contractului

Prețul produsului/produselor achiziționate este acela menționat pe pagina web de către societate pentru produsul/produsele în cauză. Prețul produsului include TVA precum și orice alta taxă.

Modalitatea de livrare și plată

Societatea își va îndeplini obligațiile contractuale în termen de cel mult 30 zile de la data la care ați primit mesajul de confirmare referitor la comanda dumneavoastră. În cazul în care nu poate presta serviciu din diverse cauze, societatea vă va informa despre aceasta situație iar sumele pe care le-ați virat vă vor fi restituite în termen de maxim 30 zile. Plata se va face online, suma fiind înapoiată în același cont din care s-a făcut plata.

Dreptul de renunțare

În calitate de consumator aveți dreptul de a notifica în scris societatea despre faptul că doriti să renunțați la prestarea serviciului către dumneavoastră, fără penalități și fără invocarea unui motiv, dar nu mai târziu de data în care este stabilit procesul de igienizare. Rambursarea sumelor se va face în cel mult 30 zile de la data renunțării la contract.

Momentul încheierii contractului

Dupa lansarea de către dumneavoastra a comenzii și momentul la care societatea vă va comunica mesajul de confirmare referitor la comanda dumneavoastră, se incheie valabil contractul între parti.

Răspundere

Societatea depune eforturi pentru menținerea corectitudinii informatiilor expuse pe pagina web, de aceea în cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale din culpa vreuneia dintre părţi, partea prejudiciată se obligă să notifice părţii în culpă obligaţia îndeplinirii obligaţiilor contractuale în termen de 5 zile calendaristice. Dacă partea în culpă nu-şi duce la îndeplinire obligaţia asumată în termenul acordat, partea prejudiciată poate rezilia contractul printr-o simplă notificare scrisă, urmând ca partea aflată în culpă să achite toate daunele şi penalităţile aferente. Rezilierea nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor scadente între părţile contractante.
Forța majoră scuteste de raspundere partea care o invoca în conditiile prevazute de legislatia româna în vigoare.

Jurisdicția aplicabilă

Prezentul contract se supune legislației din România. În caz de litigiu sarcina indeplinirii obligatiilor contractuale revine societatii.

Proprietate
Societatea este unicul proprietar al totalitățtii drepturilor de proprietate intelectuală asupra Site-ului (paginii web), respectiv designului, conținutului și mărcilor înregistrate în numele acestuia și publicate pe pagina Web. Dumneavoastra aveti obligația de a respecta totalitatea drepturilor de proprietate intelectuala ale societății.

Dispoziții finale

Prevederile prezentului se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, modificată și completată. Nu se execută igienizări fără o comanda prealabilă din partea dumneavoastră dacă aceasta livrare implică solicitarea efectuării unei plăți.

VIZITÂND SITE-UL NOSTRU, SUNTEȚI DE ACORD CU PREVEDERILE CUPRINSE ÎN ACEST DOCUMENT.